Insändare Den kommun som man bor i, är ens lilla värld där man ska kunna känna sig trygg i tider av oro i den stora världen. I kommunen ska man känna sig trygg med att beslutsfattare ser till alla kommuninvånares bästa, att alla behandlas lika, att politiska beslut är grundade på såväl ett gediget faktaunderlag som moral och sunt bonnförnuft.

Dessutom ska kommuninnevånaren vara trygg i att beslut som innebär radikala förändringar i kostnader, tas med lång framförhållning, inte tre veckor efter beslut.. Jag vädjar därför till dig att rösta nej till den föreslagna höjningen av VA-avgiften från och med 15/5 2017.

Jag vädjar till dig att rösta nej

. . . på grund av den undermåliga planeringen av hela utbyggnaden på Hornslandet med förseningar, förhalningar och inte minst, förlust i rättslig process. Gör inte om samma misstag som vid förra omröstningen om särtaxa. Några av er har varit självkritiska och menat att mycket i ärendet kunde gjorts bättre. Gör det nu då, och undvik ytterligare ett misstag. Rösta nej!

Jag vädjar till dig att rösta nej

. . . för det är farligt i ett samhälle när en diskrepans uppstår mellan vad ”vanligt folk” tycker är rättvist och rimligt och vad politikerna beslutar. Vanligt folk tycker att en taxa ska gälla för samma område inom samma utbyggnad. Vanligt folk tycker att en kommun måste ha en rimlig framförhållning och inte höja en avgift radikalt efter tre veckor. Vanligt folk känner sig annars otrygga, när de inser att motsvarande beslut kan komma för andra kommunala avgifter med radikal höjning i princip med omedelbar verkan. Det är inte trygghet för skattebetalare. Rösta nej!

Jag vädjar till dig att rösta nej

. . . för miljöns skull. Vi har väntat på ett modernt avlopp sedan 2011. Östersjön tål inte ytterligare väntan.

Jag vädjar till dig att rösta nej

. . . för att skattekollektivet ska slippa belastas med ytterligare en förlust vid rättslig process.

Jag vädjar till dig att rösta nej, för i den lilla världen, i den kommun man bor i, har man rätt att känna sig trygg.