Insändare Det är akut brist på undersköterskor, särskilt inom äldreomsorgen. Det visar en larmrapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Av den efterföljande debatten ser det ut som om problemet är låga löner och för stor andel deltidstjänster. Det är en del av problemet, men vad som överväger är att dagens unga vet hur illa deras mödrar behandlades, i synnerhet inom den kommunala hemtjänsten under genomförandet av Ädelreformen.

10 000-tals kvinnor lyfte sönder sig. Vissa blev sjukpensionerade med falska diagnoser så att kommunen kunde smita från sitt lagstadgade rehabiliteringsansvar. Andra tubbades att säga upp sig med hot om avsked. Det här är den enskilt största förklaringen till epidemin av sjukpensioneringar och långtidssjukskrivningar.

Landets kommuner, däribland Västervik, bröt i stor skala mot arbetsmiljölagen, drivna av kortsiktiga besparingar. Det kommer att kosta att reparera begångna misstag, om det ska gå att bemanna vården. Ödets ironi är att några av dem som riskerar att bli liggande i sin egen avföring, är de politiker och tjänstemän som en gång ställde till alltihop.

Fakta om yrket som undersköterska: Stor risk för arbetsskador. Det finns ingen fungerande arbetsskadeförsäkring. Vård och rehabilitering efter arbetsskada fungerar inte. Arbetsskadade från vårdens låglöneyrken är svartlistade på arbetsmarknaden. Ingen vill ta över ett försummat rehabiliteringsansvar.

Det här vet ungdomarna, eftersom många av dem har äldre anhöriga som fått sina liv förstörda av arbete inom vården.