Insändare Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin (MP) och Isabella Lövin (MP) skriver att de nu, tre år in i mandatperioden, ska samla in företags kunskap och idéer om vägen mot ett mer hållbart samhälle (DN debatt 4/4). Språkrörens mål med denna ”cykeltur ut i verkligheten” är att få konkreta förslag om sänkta kostnader för att anställa, en skattepolitik för klimatomställning och jobb, samt hur långsiktiga spelregler kan utformas för att stärka svenskt näringslivs möjlighet att vara föregångare.

Företagarna, OECD, Världsbanken och regeringens egen Entreprenörskapsutredning har alla pekat på att Sverige har ett högt skattetryck som hämmar konkurrenskraften. Skatter är bra och behövs för att finansiera samhällstjänster och välfärd, men de måste utformas så att drivkrafterna till företagande, utbildning och jobb består.

För alla företag som på ett eller annat sätt är beroende av transporter på vägarna är regeringens tankar på en kilometerskatt givetvis något som också kommer höja kostnaderna och göra både enskilda affärer och företaget som helhet mindre lönsamt.

Miljöpartiet vill också införa en skatt på flygresor. Priset kan dock bli högre än väntat och återigen skickar regeringen notan till landets företagare. Flyget är centralt för företagande och tillväxt eftersom globala marknader och värdekedjor måste vara sammankopplade.

Nyligen presenterades också förslag på att öka skatteuttaget i fåmansbolag genom de så kallade 3:12-reglerna. Fyra av fem nya jobb skapas i små och växande företag och för dessa är 3:12-beskattningen central. Förslagen som nu presenterats kommer innebära ytterligare cirka tre miljarder i skattehöjningar och än krångligare skatteregler. Förslaget är oroande, eftersom behovet av investeringar och arbetstillfällen nu är större än på mycket länge.

Så snälla Miljöpartiet, lyssna på landets företagare och byt spår. Ny teknologi, levande landsbygder och framgångsrika svenska företag bidrar mer till omställning och minskade utsläpp än höga skatter.

Sänkt skatt för den först anställda och förbättrade villkor för personaloptioner är två små steg i rätt riktning, fortsätt så.

Vi bistår gärna med fler förslag!