Insändare Sveriges mål att vara ett av världens första ”fossilfria välfärdsländer” är inte bara ett uttryck för ett klimatpolitiskt ansvar, utan också en medveten affärsidé för Sverige.

Klimatförändringarna är nu så akuta att det krävs tekniksprång och transformation av hela ekonomin, och det måste genomföras på mindre än 30 år. Vid mina möten med företag inom Fossilfritt Sverige runt om i landet har tre stora industriprojekt utkristalliserats som fullt möjliga om politikerna kan skapa förutsättningar som gör de klimatsmarta investeringarna konkurrenskraftiga.

1. Teknikskifte i stålindustrin. Sverige kan bli det första landet i världen som framställer ett i princip fossilfritt stål. SSAB, LKAB och Vattenfall har skapat ett gemensamt utvecklingsprojekt som ska kunna börja användas kommersiellt omkring 2035 och därmed sänka Sveriges totala utsläpp med tio procent. Ska det vara möjligt bör EU:s regler för statsstöd förändras, så att stater kan stötta de företag som bidrar till att minska EU:s totala utsläpp av växthusgaser.

2. Modern bilbatterifabrik. Elbilarnas intåg på marknaden har skapat ett allt större behov av billigare batterier och möjligheter att återvinna materialet i dem. Energimyndigheten har beslutat om ett lån till SFG Energy AB för att bygga en stor bilbatterifabrik, och med en ökad satsning på batteriforskning och ett nationellt program för att implementera energilagring skulle Sverige kunna bidra till elbilsutvecklingen både på kort och lång sikt.

3. Bioraffinaderier. Inom kort kan den svenska bioekonomin nå nya framgångar genom byggandet av ett antal bioraffinaderier som framställer biobaserad diesel och bensin. För att investerarna ska våga satsa krävs en lag om årlig ökad inblandning av biodrivmedel i all diesel och bensin (reduktionsplikt) kombinerat med en ambitiös målsättning för utsläppsminskningar. Dessutom måste kvalitetskraven skärpas när det gäller klimatnytta och spårbarhet på allt biodrivmedel. I annat fall riskerar svenska biodrivmedel att utkonkurreras av ohållbar palmolja.

Om de rätta politiska förutsättningarna ges kan dessa industriprojekt utvecklas snabbt och vara viktiga delar i den gröna industrialism som utvecklar Sverige.