Insändare Bakvänt, Näsström!

Janne Näsström tar strid för djuren på ett mycket bakvänt sätt. När moderaten Harald Hjalmarsson lade fram förslaget att djurcirkusar skulle förbjudas i Västervik, skyndade Näsström till sitt bakvända försvar för djuren. Visst skulle djur fortsätta visas på cirkusar!

I en uppföljande artikel fortsätter nu Näsström sin kamp. Hans mening är tydligen den att djur inte alls far illa av att kuska land och rike kring i trånga transportvagnar och låta sig förevisas i för människor underhållande syfte.

Man undrar vad för speciella kunskaper i ämnet som Näsström har. Vad bygger han sina uppfattningar på för undersökningar? Själv skriver han att han inte kan hitta något på nätet vid sökning på ”cirkusar och djurplågeri”. Inga träffar.

Det förefaller dock vara en något bristfällig undersökningsmetod. Har han något annat att komma med, som till exempel bevis på att hans resonemang är korrekt? Land efter land tar nu beslut om att förbjuda djurcirkusar.

Menar Näsström att dessa länder gör fel? Att de handlar mot bättre vetande? Om Näsström ska jobba för att behålla denna lika snedvridna som obsoleta företeelse runt om i världen lär han få skriva mer än en liten artikel i Västerviks-Tidningen om moderater.

Djurens Rätt, som jag misstänker är lite bättre insatt i ämnet än Näsström, har arbetat länge för att förbjuda den här skamliga hanteringen av djur. Så här skriver de på sin hemsida: ”Djur är kännande individer, med egna behov och intressen. Djurens Rätt vill att djur och deras intressen ska tas på allvar, och vi arbetar mot alla former av utnyttjande av djur i underhållningssyfte. Djur är inte underhållning.”

Näsström får väl söka på ”Djurens Rätt” och ”djurplågeri” och se om han får någon träff på det.