Insändare Under ”Korvgubbens” politikervecka frågade jag Tomas Kronståhl (S) om det är korrekt att ta borgensavgift av de kommunala bolagen som man gör här i kommunen. Tomas sa att Konkurrensverket kräver att kommuner ska ta borgensavgift av alla kommunala bolag.

Samma fråga ställdes 16 januari till kommundirektör Anders Björlin. Anders svarar annorlunda, han sa att kommunallagen kräver att kommuner ska ta borgensavgifter från samtliga kommunala bolag.

Inget av dessa påståenden är korrekta.

Efter påstötning via mail hittade kommundirektören en ny förklaring till denna borgensavgift. Inte ens den förklaringen var helt i överensstämmelse med lagar och EU-regler. Förklaringen gäller bara kommunala bostadsbolag men kan i vissa sammanhang gälla viss konkurrensutsatt verksamhet.

SKL:s jurist svarar att så här på frågan: Det finns ingen laglig skyldighet att ta ut borgensavgifter. Däremot måste man undvika att hamna i statligt stöd. Det gäller bolag som vars verksamhet är på en konkurrensutsatt marknad.

Kommunallagen säger i princip att kommunen ej ska driva vinstbringande verksamheter. Konkurrensverket, EU:s statsstödsregler och lagen om Allmännyttiga bostadsbolag hindrar kommuner att ”dumpa” räntor för att skapa lånefördelar för egna bolag i konkurrensutsatta verksamheter.

SKL, Kommuninvest och SABO har skapat en modell för hur detta ska beräknas. Denna beräkningsmodeller följs inte av Västerviks kommun som istället belägger alla kommunala bolag med en avgift på 0,5 procent. Vilket blir helt orimligt när kommunen lånar till minusränta.

De kommunala bolagen betalar således en avsevärt högre ränta än nödvändigt. Räntan går till den kommunala internbanken som gör en vinst på nästan 100 miljoner kronor efter finansiella transaktioner.

Det tycks lockande att genom bolagen åderlåta hyresgäster, kunder och abonnenter på så mycket pengar som möjligt. ”Ränteuttaget” bör ses som en dold kommunalskatt som drabbade låginkomsttagare mest.

Lika fel blir det för företag, de ska inte betala skatt till kommunen.

Det blir intressant om detta kommer beaktas i de nya ägardirektiv och styrdokument som ska beslutas i kommunfullmäktige inom kort.