Debatt Delning är det enklaste sättet att minska elavfallet.

De senaste åren har delningsekonomin blivit en allt naturligare del av vår vardag. Kläder, cyklar och bilar är några exempel på saker som kan delas. El- och batteridrivna produkter är andra.

En undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Batteriåtervinningen bland 200 personer i Kalmar län, visar att 54 procent av invånarna är positivt inställda till delningsekonomi. Därmed ligger Kalmar län under riksgenomsnittet på 61 procent. 70 procent kan tänka sig att dela el- och batteridrivna produkter som inte används dagligen med andra utanför hushållet, till exempel släkt, vänner och arbetskamrater.

Samtidigt är det bara en av tio som uppger att de använder delningsekonomi mycket eller ganska ofta.

Elavfall är den avfallssort som växer snabbast i världen, med ungefär en fotbollsplan i minuten. Nyproduktion innebär att metaller bryts ur jordskorpan vilket medför stor miljöpåverkan.

Varje hushåll har i genomsnitt sex kilo batterier och elprylar som inte längre används. Om vi ska kunna fortsätta konsumera elektronik och batterier i framtiden och samtidigt minska vår miljöpåverkan, måste vi bli bättre på att dela och återvinna.

Delning är kanske det allra enklaste vi kan göra för att spara på jordens resurser. Många av oss har elprodukter hemma som vi använder ganska sällan. Det kan vara en glassmaskin, en högtryckstvätt eller en skruvdragare.

Genom att gå samman och dela på saker, minskar behovet av nyproduktion och därmed belastningen på miljön. Genom att vi återvinner kan gamla produkter bli nya – utan att vi utarmar jordens resurser.

Börja med att gå igenom byrålådan eller vindsförrådet och se efter vilka elprylar du har. De som fungerar och du behöver, men inte dagligen, kan du dela med andra. På nätet och i sociala medier finns det massor av delningssajter.

Om du inte behöver produkterna längre, kan du sälja dem eller skänka bort dem på en loppissida. Och om de är trasiga, kan du lämna in dem på kommunens återvinningscentral eller i butiken där du köper en ny elprodukt.

På så sätt kommer batterier och elprylar tillbaka in i kretsloppet och kan användas igen och igen. Plus att du rensar bort sådant som ända bara ligger och samlar damm.

Hållbarhetsexperter talar om att ”dela” är det nya ”äga”. Det tror vi också eftersom det bidrar till att rädda jorden samtidigt som vi sparar pengar.