Debatt Majoriteten sätter hörselpatienter på fortsatt undantag.

Du som vill prova ut en hörapparat i Kalmar län får fortsätta vänta i orimligt långa köer. Den rödgröna landstingsmajoriteten blundar för lösningar som har funkat för att minska köerna i våra grannlän. Interna lösningar som redan har prövats utan resultat ska köras ett varv till.

Det var svaren från ansvarigt landstingsråd Lena Segerberg (S) vid senaste landstingsfullmäktige, där en medborgare hade ställt frågan: Vad tänker landstinget göra åt de långa köerna inom hörselvården i Västervik? Då är köerna ändå betydligt kortare här än i södra länsdelen. Där måste man vänta 18 månader för att prova ut en hörapparat och har så fått göra i flera år.

Majoriteten vill jobba vidare med bemanningsfrågan, alltså försöka anställa mer personal. Det var beskedet förra året också och sedan dess har antalet hörselpatienter blivit fler samtidigt som köerna består. Åtgärderna har inte räckt till och kommer inte göra det den här gången heller.

Då måste politiken ta ansvar och överväga parallella lösningar som kan bidra till att avlasta landstingets hårt arbetande medarbetare och korta köerna. Vi föreslog att landstinget skulle ta lärdom av socialdemokratiskt styrda Region Östergötland. Där har man tillsammans med brukarorganisationerna utformat en modell inom vårdvalet där även privata audionomer får prova ut och erbjuda hörapparater från ett sortiment som godkänts av regionen. Det har inneburit att patienterna i Östergötland får sina hörapparater i tid.

På denna modell har Hörselskadades Riksförbund (HRF) inte haft några synpunkter. På sin hemsida är HRF kritiskt till utformningen i vissa landsting, men generellt positivt till vårdval inom hörselvården. ”Det här gör att väntetiderna blir kortare och att det blir enklare att få tillgång till hörapparater och andra hjälpmedel, vilket är bra för både individ och samhälle.”, skriver man.

För den som bor i Kalmar län och har råd är det redan idag möjligt att för dyra pengar vända sig till en privat audionom. Varför inte släppa in de resurser som finns i den offentliga vården?

Men majoriteten röstade ned vårt förslag. För dem är det viktigare att alla audionomer är anställda av landstinget än att du som patient får din hörapparat i tid. Invånarna med hörselproblem blir satta på undantag på grund av ideologiska låsningar hos ett fåtal rödgröna politiker i länet. Det är inget annat än skamligt.